Yangın İhbar Sistemi

Yangın İhbar Sistemi

Yangın Alarm Sistemleri

Türk Dil Kurumu’nda (TDK) “Zarara yol açan büyük ateş” olarak tanımlanan yangın kavramı açık ya da kapalı alanda fark etmeksizin hem can hem de mal kaybına neden olabilen büyük felaketlerdir. İşte bu felaketlerin önüne geçebilmek için hem ulusal hem de uluslararası birçok yasa, kural ve standart getirilmiştir. Ülkemizde geçerli olan ve 09 Eylül 2009 tarihli ve 27344 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerine dair tüm gereklilikler açıkça ifade edilmiştir. Yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında can ve mal kaybını en aza indirecek önlemlerin neler olduğunu belirleyen bu standartlar aslında çok basit ve bedelinden daha ucuz olan önlemleri vurgulamaktadır. Bu bakış açısıyla yangını en başından önleyecek tedbirleri almak tabi ki en doğrusu ve zararsız olanıdır, ancak olası bir yangın durumunda bulunması gereken ekipman ve ürünlerle de bu süreç en doğru şekilde yönetilmelidir.

 

Yangın Alarm Sistemleri Nedir?

Yangın Alarm Sistemleri; olası bir yangın durumu ortaya çıktıktan sonra çevrede bulunan insanları, yetkili birimleri ve bağlı olduğu güvenlik sistemlerini uyararak yaşamı ve mali kayıpları azaltmak için kullanılan sistemlerdir. Anlaşılacağı üzere Yangın Alarm Sistemleri yangınla mücadele kapsamındaki ilk adımlardan biridir. Bu perspektiften bakıldığında hem konut hem de iş yerleri için Yangın Alarm Sistemleri ihtiyacı çok daha açık şekilde anlaşılabilmektedir.

 

Yangın Alarm Sistemi Nasıl Çalışır?

Yangın Alarm Sistemlerinin çalışabilmesi için tabi ki ne önemli gereksinim yangını fark edecek olan bu sistemin doğru şekilde kurulmasıdır. Burada en önemli nokta sistemin kurulacağı ortamın analiz edilmesi, ortama ve standartlara uygun cihazların seçilmesi ve bu cihazların yerleştirileceği noktaların doğru belirlenmesidir. Ortamdaki nem, ışık, ses yalıtımı, çıkış kapılarının konumları vs. gibi birçok detay bu tercihleri etkileyecektir. Etkili sonuçlar için en yüksek standartları karşılayan sistemlerin ve ekipmanların kurulması gerekir.

Tabi ki burada göz ardı edilmemesi gereken en önemli unsurlardan biri de her ortamın farklı ihtiyaçları olduğu ve kurulacak sistemlerin buna göre tasarlanması gerektiğidir. Hak verirsiniz ki bir fabrikanın, gökdelenin, ofisin ya da hastanenin ihtiyacı diğerlerinden çok daha farklıdır. Ayrıca bu ortamlar için kullanılan diğer güvenlik sistemlerinin Yangın Alarm Sistemleri ile entegrasyon ihtiyaç düzeyi de farklılık gösterecektir.

Tüm bu detaylardan sonra kurulacak Yangın Alarm Sistemi’nin çalışma prensibi çok basittir. Yangın Algılama işlemi gerçekleştikten sonra kurulu olan tüm siren, flaşör, uyarı ve ikaz sistemleri devreye girer. Varsa yönlendirme tabelaları çalışır, bulunuyorsa Acil Anons Sistemleri aktifleşir ve en az kaybı yaşatacak şekilde gerekli her kişi ve birim haberdar edilir.

 

Yangın Alarm Sisteminin Faydaları

Yangın Alarm Sistemleri’nin öncelikli amacı ve faydası olası yangın felaketi nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak için uyarı vermektir. Bu kapsamda erken uyarı sağlayan bu sistemler sayesinde;

  • Yangın daha yayılmadan hızlı şekilde ikaz verilir ve yetkili birimlerinin daha erken müdahalesi sağlanır.
  • Olası can kayıplarını önlemek adına tahliye için daha fazla zaman kazanılır.
  • Özellikle büyük alanlarda ya da yangın riskini artıran ürünlerin bulunduğu fabrikalarda yangın çıkış noktasının tespiti ve buna bağlı olarak müdahale şeklinin belirlenmesi sağlanır.
  • Gene daha çok fabrika ve üretim yapan yerlerde erken algılama sayesinde tehlikeli olabilecek birimlerin ya da nesnelerin ortamdan uzaklaştırılması sağlanarak yangının büyümesi engellenebilir.

 

Hem doğada hem de yaşam alanlarımızda sıklıkla karşılaşabildiğimiz yangın afeti için herkese düşen görevlerin olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Doğru sistemlerin ve malzemelerin seçilerek maksimum fayda sağlayacak şekilde konumlandırılması, kurulan sistemlerin kontrol ve bakımlarının eksiksiz yapılması çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki yangın çıktıktan sonra ödenecek bedel, çıkmasını önlemek ve tedbirleri almak için ödenecek bedelden çok daha fazladır. Siz de Yangın Alarm Sistemleri hakkında hizmet almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.